Obchodné podmienky

Rezervácia tovaru

rezervácia od odoslania podkladov k platbe je 5 dní – ak sa nedohodneme inak
 

Stornovanie objednávky

Objednávku môžete stornovať do 24 hodín od prevzatia objednávky a to písomne e-mailom alebo telefonicky.
Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 10 pracovných dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.


Odstúpenie od zmluvy

Každý tovar zakúpený v našom internetovom obchode môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné písomne. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č.108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na našu adresu ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou!!
Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom. Za zaplatený tovar, Vám vrátime peniaze najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:
 
  1. Ak je tovar mechanicky poškodený
  2. Ak tovar javí známky používania
  3. Ak tovar nie je v pôvodnom obale a nie je opatrený pôvodnými štítkami výrobcu alebo dodávateľa ( tovar bol rozbalený )
  4. Ak bol tovar objednaný špeciálne na objednávku (najmä zahraničný tovar )

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.


Reklamácia

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.
 
  • Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ). 
  • Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
  • Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. 
  • Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte.

Reklamovaný tovar zašlite prosím na našu adresu:
Dali s.r.o.
Šafárikova 430/3,
92400 Galanta, SR

telefón: 0317804452
mobil: 0905402462
e-mail: dali@dalisport.sk

Tovar nám prosím neposielajte dobierkou.
 

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690
fax č.: 033/5512 656